மன்னார் அமுதன் எழுதியவை | நவம்பர்22, 2007

Famous Quotes


When defeat comes, accept it as a signal that your plans
are not sound. Rebuild those plans and set sail once more
toward your coveted goal.

Napoleon Hill

…………………………………………………………………………..

“One never knows what each day is going to bring. The
important thing is to be open and ready for it.”

Henry Moore

…………………………………………………………………………….

“It is only possible to live happily ever after on a day-to-day
basis.”

Margaret Bonnano

…………………………………………………………………………….

“The truth is that there is nothing noble in being superior
to somebody else. The only real nobility is in being superior
to your former self.”

Whitney Young

…………………………………………………………………………….

“The truth that makes men free is for the most part the truth
which men prefer not to hear.”

Herbert Agar

…………………………………………………………………………….

“Character is what you have left when you’ve lost
everything you can lose.”

Evan Esar

…………………………………………………………………………….


Responses

  1. பகிர்ந்ததற்கு நன்றி. பயனுள்ள இந்தப் பொன்மொழிகளை தமிழில் வெளியிடுங்கள் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்… நன்றி.

    அமுதன் நவின்றது:

    வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி இளவரசே.முயற்சி செய்கிறேன்.

  2. Superclean says : I absolutely agree with this !

  3. I entirely agree with you


மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

பிரிவுகள்

%d bloggers like this: