மன்னார் அமுதன் எழுதியவை | ஓகஸ்ட்14, 2007

இந்தியத் திருநாடு


*********.–,_
********[‘****’\.
*********\*******`”|
*********|*********,]
**********`._******].
************|*****\
**********_/*******-‘\
*********,’**********,’
*******_/’**********\*********************,….__
**|–”**************’-;_********|\*****/******.,’
***\**********************`–.__,’_*’—-*****,-‘
***`\**************’15th August’***********\`-‘\__****,|
,–;/ *********************************************/*****.|*,/
\__****** INDEPENDENCE DAY[*******’|****/**/*
**./**_-,*************************_|***
**\__/*/************************,/********”
*******|**********************_/
*******|********************,/
*******\*******************/
********|**************/.-‘
*********\***********_/
**********|*********/
***********|********|
******.****|********|
******;*****\*******/
******’******|*****|
*************\****_|
**************\_,/


மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

பிரிவுகள்

%d bloggers like this: