மன்னார் அமுதன் எழுதியவை | மார்ச்7, 2007

மாற்றங்கள்


மாற்றங்கள்
………………………
மாற்றங்கள்
மரணத்தைப் போலவே
நிச்சயிக்கப்பட்டு விட்டன
மறுத்தாலும் வெறுத்தாலும்
வந்தே தீரும்


மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

பிரிவுகள்

%d bloggers like this: