மன்னார் அமுதன் எழுதியவை | மார்ச்6, 2007

My Love


vd; fhjNy

cd;idf;

fhzhky; fz; Jbf;Fk;

fz;lJk; nrhy; jtpf;Fk;

jtpj;jJk; neQ;NrhL mizf;Fk;

mizj;j gpwFk; vhpAk;fhjy; RfkhdJ.

Advertisements

Responses

 1. Kathal!

  Thenralai thaan
  ithayathai nerungum!

  Vetri endral
  kodaikanalai kulirum!

  tholvi endral
  chennai veyilai erikkum!


மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

பிரிவுகள்

%d bloggers like this: